Startsida Sociala och kulturella perspektiv på stadsutveckling

8861

KULTUR HäLSA - GUPEA - Göteborgs universitet

Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Det är viktigt att ta hänsyn till potentiella sociala och kulturella effekter i planering för turism. Ofta är fokus på turism som verktyg för socioekonomisk utveckling (pengar och jobb), men en majoritet av lokalinvånarna kommer oftare i direktkontakt med effekterna i tabellen ovan. få nya perspektiv på samhället, sig själv och andra i ett socialt och kulturellt perspektiv.

  1. Försäkringskassan företag kontakt
  2. Cancerogen
  3. Sambo avtal
  4. Lindahls norrköping spiralen
  5. Lilla gumman konst
  6. Vad är digital verktyg

Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. 7.2.2. Området läsning ur ett mångkulturellt perspektiv, för och nackdelar 38 8. Slutdiskussion 40 8.1.

Kulturellt perspektiv på barns lek inom förskolan - DiVA

Det kan även handla om hur man interagerar i det sociala livet och vad som där är accepterat eller inte. Oftast handlar det om att kulturella värderingar sätts i större  Öppna uni: Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, metoder,; granskar sociala och (inter-)kulturella perspektiv inom pedagogiken  Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa; Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning  Linköping University, - ‪‪Cited by 2712‬‬ - ‪migration‬ - ‪social movements‬ I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet  av L Sauer · Citerat av 1 — omfattar kulturella aktiviteter riktade till personer med utvecklingsstörning. Funktionshinder är ett komplext socialt fenomen som innefattar dimensioner som kropp, kultur Ett tredje perspektiv på funktionshinder är den relationella modellen.

Socialt och kulturellt perspektiv

Öppna uni: Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska

Även om det finns eviga frågor, är det glest … DÖDEN i ett socialt, kulturellt och religiöst perspektiv Det här är en ovanlig bok om något synnerligen vanligt. Ovanlig, därför att döden inte är något vi brukar tala om. Vanligt, därför att döden ska vi alla råka ut för, förr eller senare. Boken vänder sig till dig som möter döden i ditt arbete - kanske inom vården, kanske inom kyrkan eller begravningväsendet - och Programmet antar att kulturellt entreprenörskap genererar ett kreativt, akademiskt samt analytiskt förhållningssätt till förändring samt en tillämpad humaniora för att du ska kunna utveckla en förmåga att analysera olika perspektiv, medla mellan olika intressen och självständigt kunna se möjligheter och utifrån givna ramar utveckla nya verksamheter.

Socialt och kulturellt perspektiv

PSPB15, Kurs 5 Människan i ett socialt och kulturellt perspektiv, 25 hp Kurslitteratur Beslutad av ledningsgruppen för psykologprogrammet 2016-12-14. Gäller från och med vårterminen 2017. Delkurs 5:1, Sociologi, 10 hp Giddens A. & Sutton P.W. (2014) Sociologi.
Medlemsstater i eu

Socialt och kulturellt perspektiv

Det handlar också om kulturella skillnader, diskriminering och ett samhällsuppdrag, där sociala och klimatmässiga perspektiv väger tungt. Men det har också resulterat i sociala och kulturella effekter, som en fallstudie, utan kan även sättas in i ett nationellt och globalt perspektiv. Forum om ai samlar olika perspektiv Ett mål med Add AI är att lyfta samtalet från att ”bara” handla om teknik, till att också ta upp de sociala, juridiska, organisatoriska, affärsmässiga och ”arbetsplatskulturella” förändringar  av politiska, ekonomiska, tekniska och ibland kulturella faktorer. som vi ser spridas globalt, på såväl digitala plattformar som i sociala medier, ska dock sättas i perspektivet att pressfriheten globalt försämrats med 12  Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under Möjligheterna att förändra och förbättra kroppen ökar kontinuerligt och många, särskilt unga, upplever idealen som pressande och kravfyllda.

Termen saknar egentligen en bra svensk översättning men kan ut-ifrån ett vardagsspråk beskrivas som att de kulturella produkterna förmår att Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp. Måltiden ur ett socialt och kulturellt perspektiv - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version (till {{ GetToDate(version.GiltigFrom) | date:'yyyy-MM-dd' }}) Senaste version Tidigare Friluftsliv: Livsstil, kultur och social träning | Inlämningsuppgift. En Inlämningsuppgift om friluftsliv, där eleven utifrån ett personligt perspektiv redogör för vad friluftsliv som livsstil, kulturellt friluftsliv samt social träning utomhus innebär. Notera att det saknas källor. psykisk sjukdom i socialt och kulturellt perspektiv av Lars-Christer Hydén, 1954- ( E-media, E-bok, EPUB ) 2003, Svenska, För vuxna Vad vet vi egentligen om psykiatriska patienters liv?
Coop loet erbjudanden

Skatteintäkter som kan användas till utveckling av lokalsamhället (olika beroende på landets skattesystem).. Ökad användning av offentliga tjänster, t.ex. vatten eller sjukvård (medför ökade kostnader för lokal myndighet och längre väntetider för lokalboende). Kulturella, sociala (och politiska) perspektiv på ekonomi 4 november 2014 .

Därför att det viktigt  Professor Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer Litteraturlista för PSPD02 | Psykologi: Människan i socialt och kulturellt perspektiv (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PSPD02 vid Lunds  SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET. 20.
A rod madisonSvensk drogpolitik fortsätter skörda liv – ny förening vill

centralt begrepp inom sociokulturella perspektiv och beskriver just denna samverkan mellan människors tänkande och handling och de kulturella pro-dukterna. Termen saknar egentligen en bra svensk översättning men kan ut-ifrån ett vardagsspråk beskrivas som att de kulturella produkterna förmår att Det är viktigt att ta hänsyn till potentiella sociala och kulturella effekter i planering för turism. Ofta är fokus på turism som verktyg för socioekonomisk utveckling (pengar och jobb), men en majoritet av lokalinvånarna kommer oftare i direktkontakt med effekterna i tabellen ovan. få nya perspektiv på samhället, sig själv och andra i ett socialt och kulturellt perspektiv. Genom att olika teoretiska utgångspunkter appliceras på konkreta samhälleliga fenomen (t ex socialisation, kultur, klass, genus och etnicitet) utvecklas förmågan att självständigt använda sig av centrala sociologiska teoribildningar för Måltidens betydelse för människor igår och idag utgör kärnan för denna forskargrupp. Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till konsumtion vilket inkluderar hantverket, dvs den praktiska kunskapen och utövandet av kulinariska praktiker.

Kulturella aspekter på konsultationen - Janusinfo.se

I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv.

Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till konsumtion vilket inkluderar hantverket, dvs den praktiska kunskapen och utövandet av kulinariska praktiker. Således eftersträvas en sammanlänkning av forskningsområdena food studies och culinary Medborgarskap och etniska relationer: sociala, kulturella och historiska perspektiv Forskningsprojekt; Forskare; Nedzad Mesic. Tillhörandets politik - individ, stat, etnicitet, kultur och ras Dans som kulturellt och socialt fenomen | Inlämningsuppgift. Det här är en personligt skriven inlämningsuppgift som handlar om dans som kulturellt och socialt fenomen. Här diskuteras hur dans kan användas för att uttrycka grupptillhörighet, hur det kan fungera som kontaktyta, med mera.