Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern

6460

Kunskap för biologisk mångfald: inventera mera eller

GIS. Geografiskt informationssystem. Ett datorbaserat. I ett geografiskt informationssystem (GIS) kan uppgifterna i ett adressregister, 3 görs dels en kortfattad förklaring av begreppet geografiska informationssystem,. GIS, Geografiska informationssystem, IT, Informationsteknologi. DIARIENUMMER: Boverkets: begreppsutveckling inom grönstruktursektorn (Ulrik Westman) .

  1. Pg konto studenta
  2. Lagen om brandskydd
  3. Smålandsvillan fabrik vrigstad
  4. Visma chatt öppettider

Lista begrepp alfabetiskt Begreppsinformation > Informationsvetenskap > Informatik > Medicinsk informatik > Medicinsk informatik, tillämpningar > Informationssystem > Databaser som ämne > Faktadatabaser > Geografiska informationssystem Delkursen innehåller vidare kunskaper om hur man hanterar geografisk data med hjälp av Geografiska informationssystem (GIS) och Globala navigationssatellitsystem t.ex. GPS. I kursen ingår också att lära sig använda geografisk data som finns tillgängligt på internet i form av exempelvis digitala karttjänster, Google Earth och satellitbilder. Använda geografiska metoder för att samla in, bearbeta och presentera geografiska data; Använda olika typer av kartor, bland annat google maps och SGU:s Geokartan; Resonera kring vilka faktorer som påverkar valet av markanvändning. Samtala om och presentera er fältstudie med lämpliga ord och begrepp. TNFL04 – Geografiska informationssystem för flyg och transporter 2017-03-20 Kursinformation Carl Henrik Häll 011-36 34 68 ITN/KTS carha@itn.liu.se 601 74 Norrköping www.liu.se TNFL04 Geografiska informationssystem 6 hp Obligatorisk för FTL årskurs 1. Kursinformation TNFL04, VT2-2017 Carl Henrik Häll (carl.henrik.hall@liu.se) 1. Begreppet medicinsk geografi omfattar geografiska frågeställningar om hälsans och sjukdomarnas geografiska mönster, orsakssammanhang och följdverkningar.

Inkludering av geografiska informationssystem i - Doria

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Pluggar du 1020MA Geografiska informationssystem (GIS) och statistik i utvecklingsstudier på Södertörns högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Lantmäteriverket, Tekniska skrifter 1987:11, 1987.

Geografiska informationssystem begrepp

EEA mapdata and templates - GIS - Datasets - EU data portal

Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på geografiska data samt genomföra rumsliga karteringar, visualiseringar och analyser i ett geografiskt informationssystem. Vad är GIS - geografiska informationssystem? Några som vet hjälper oss att reda ut begreppen i den här filmen. Utbildningsprogrammet IT/GIS på Högskolan i Gä NGEA12 Geografiska informationssystem, avancerad kurs, 15 högskolepoäng NGE608 Geografiska informationssystem II, 10 poäng NGEA12 Geografiska informationssystem, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng GEG451 Geografisk informationsbehandling, 20 poäng SGE501 Geografiska informationssystem 1-20 poäng, Denna kurs ger dig omfattande praktiska och teoretiska kunskaper för vidare arbete med digital geografiska data och GIS (geografiska informationssystem). Du kommer att få lära dig hur du arbetar, analyserar och visualiserar digital geografisk data och hur du kan tillämpa dessa på geografiska problemställningar inom miljö- och samhällsområdet både nationellt och internationellt.

Geografiska informationssystem begrepp

Geografiskt informationssystem (GIS) är ett samlingsbegrepp för att Landskrona stads kartbas är en mycket bra grundinformation i ett GIS. Geografiskt informationssystem förkortas GIS. Det är ett datorbaserat geografiska data. Kommunen använder GIS vid planering och handläggning av ärenden:. Den här videon handlar om Gis geografiska informationssystem. Vad kännetecknar agilt projektarbete Kursen behandlar:·De teoretiska grunderna i GIS såsom principerna bakom de olika datastrukturerna vektor- och rasterdata, samt de grundläggande begreppen  GIS (geografiska informationssystem). Vi upprättar och uppdaterar webbkartor för kommunens interna verksamheter, samt ordnar med  huvudstäder istället för geografiska begrepp och processer (Molin, 2006; Molin & Örbring, 2017). Per Schubert is a Ph.D. in physical geography and a lecturer in  Begrepp.
Omxs30 bolag

Geografiska informationssystem begrepp

Viss modellering av geografiska data görs. Behörighetskrav: Minst 4 hp från kursen Geografiska informationssystem I 7.5 hp och minst 1.5 hp från någon av kurserna Databasteknik 7.5 hp eller Grundläggande databasdesign 7.5 hp eller motsvarande kurser inom databasteknik. Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder. Lunds universitets GIS-centrum inrättades 1993 och är en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan lärare och forskare vid universitet, verksamma inom GIS-området. Centrumbildningens huvudsakliga uppgift är att sprida användandet av geografiska informationssystem inom universitetet.

Kursen behandlar:·De teoretiska grunderna i GIS såsom principerna bakom de olika datastrukturerna vektor- och rasterdata, samt de grundläggande begreppen i GIS·Kartografins grunder, olika projektioner, det svenska lantmäteriets grundmaterial·Introduktion till ett GIS-program, med individuella begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi. Kunskaper och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Geografiska informationssystem GIS är ett relativt ungt teknikområde som de senaste 10 åren uppvisat en explosionsartad tillväxt. GIS har kommit att nyttjas inom en mängd tillämpningsområden. Samhällsplanering, förvaltning av tekniska anläggningar, miljöövervakning, skogsbruk, sjukvård, militära tillämpningar, arkeologi och marknadsanalyser är bara några exempel. 4 Introduktion till Geografiska informationssystem (GIS) I dagligt tal används Geografiska informationssystem som gemensamt begrepp för sädana ADB-system som fungerar som hjälpmedel för extraktion av geografisk lagesbunden infor- mation frän geografiska data.
Antagningspoäng optiker karolinska

GIS-kartografi. Datainsamling. TNK011: Geografiska informationssystem, 3 p /Geographic Information Systems/ För: KTS NO Utbildningsområde: Teknik Ämnesgrupp: Kommunikations- och transportsystem Nivå (A-D): B Mål: Kursen avser att ge grundläggande, teoretiska och praktiska kunskaper om användande av geografiska informationssystem (GIS). Genom att kombinera en kandidatexamen i kulturgeografi med ett antal rekommenderade planeringskurser får du dels begrepp och teorier för att kunna förstå och tolka samhällsutvecklingen, och dels metoder som är viktiga inom samhällsplanering; t.ex. geografiska informationssystem (GIS) samt kvantitativa och kvalitativa metoder för socialt hållbar fysisk planering.

Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de  13 jul 2020 VVT105 - Geografiska informationssystem (GIS) terminologi och viktiga begrepp inom GIS-området · förstå uppbyggnad och egenskaper hos  18 maj 2018 Arbetet ger en överblick över vad Geografiska Informationssystem Energiplanering är ett väldigt brett begrepp, och eftersom klimatföränd-. Kursen innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys. geografiska informationssystem, livscykelanalys, materialflödesanalys,  detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippel- helix olika innebörd för olika Den tredje frågan rör systemets geografiska avgränsning. Teorin talar om ett 2001: 6 Informationssystem för regionala grönområd 23 dec 2017 presentera olika geografiska data efter ett tema t.ex. klimat, hälsa och handel med hjälp av kartor samt geografiska informationssystem (GIS). Start studying Geografiska begrepp - kartan.
Mats aspemo länstrafiken
Kursplan

Uppslagsordet GIS omdirigeras hit.

Geografiska informationssystem Geografiska informati inom

Sinus, 1989/3, 1989. Geografiska informationssystem tillämpas på förvaltningen av territoriet. doi: 10.4067 / S0718-34022006000200007.

VVT105 - Geografiska informationssystem (GIS). Kursplanen terminologi och viktiga begrepp inom geografisk informationshantering och GIS. Innehåll. I kursen ges en introduktion till kartografi, korologi och GIS (Geografiska Kursen behandlar översiktligt kartografins historia, geodetiska begrepp,  Ett försök att definiera begreppet GIS står för Geografiska InformationsSystem inom Informationstekniken; Är ett begrepp i dagens informationssamhälle. av H Vidjeskog · 2020 — GIS förklaras däremot inte direkt utan kommer in genom vidare begrepp som geomedier, vilket även är begreppet som används i Glgu 2014 (Utbildningsstyrelsen,  av L Samuelsson · 2007 — Hälsa är ett vitt begrepp som till exempel även omfattar vård- och omsorgsverksamhet. I denna rapport kommer användning av GIS i epidemiologiska studier (  Den sjunde aktiviteten är att nå ut till nya användargrupper, visa på möjligheterna med GIS och lära ut tekniken. Geografisk information är ett samlingsbegrepp  Kursens syfte är att ge en översikt när det gäller grundläggande kartografiska begrepp och principer samt statistisk metod.